پرسش و پاسخ
 • نحوه ارائه خدمات شرکت در زمینه سرعت توزیع را چگونه ارزیابی می کنید؟
  خوب متوسط ضعیف
 • نحوه ارائه خرمات شرکت در زمینه تنوع سبد دارویی را چگونه ارزیابی می کنید ؟
  خوب متوسط ضعیف
 • عملکرد فروشنده دارویی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
  خوب متوسط ضعیف
 •  1 2  
   
     
  شما می توانید سوالات خود را برای مدیر سایت ارسال نمائید ______________________  
     
  سوال جدید :      
   
   
  Skip Navigation Links