هیئت مدیره و منابع انسانی
       
 

هيأت مديره شركت داروگستر دراك پارس

رئيس هيأت مديره:  آقاي دكتر سعید نوریان

مدیرعامل و عضو هيأت مديره: آقای دکتر صادق بهرمندجوی

نايب رئيس هيأت مديره:آقای دکتر رضا قلی آزادی

دبير هيأت مديره: آقاي دكتر سیدهادی پزشکیان

عضو هيأت مديره:خانم دکتر پریسا کریمی

بازرس هيأت مديره: آقاي دکتر بهرام رستگار

 

مسؤوليناجرایی شركت

مدير عامل: آقای دکتر صادق بهرمندجوی

مسؤول فني: خانم دكتر فریباکشاورز

مدیر بازرگانی : آقای امیر قبادی آزاد

مدیر اداری و منابعانسانی : خانم نجمه اسلامی

سرپرست حسابداری:  خانم سمانه تولایی

سرپرست فروش دارویی: آقاي مسعود عزی

سرپرست فروش بهداشتی: آقاي محمدحسین خورسند

سرپرست عملياتي (انبارو توزيع): اسماعیل احمدی پیام

 
       
Skip Navigation Links